Відпочинок у Європі

Нові правила працевлаштування у Польщі з жовтня 2016 року

Міністерство Сім’ї, праці та соціальної політики хоче змінити закони про працевлаштування іноземців. Проект закону внесе зміни в закон «про сприяння працевлаштування та управліннях ринку праці» та інших законів, що стосуються працевлаштування іноземців.

Нові правила працевлаштування у Польщі з жовтня 2016 року

Нові правила працевлаштування у Польщі з жовтня 2016 року

Проект передали для публічних консультацій, основною метою якого є реалізація положень так званого Указу про сезонних працівників. Планується, що закон вступить в силу в IV кв. 2016 року за винятком положень, що стосуються дозволів сезонних і короткострокових, вступ яких планується з 1 січня 2017 року. Термін на реалізацію Указу закінчується 30 вересня 2016 року.

На даний момент громадяни шести країн: України, Білорусії, Вірменії, Грузії, Молдови та Росії можуть отримакти в Польщі роботу в будь-якій галузі (в період до шести місяців протягом року) без необхідності отримання дозволу на роботу (zezwolenia na pracę).

Таке працевлаштування відбувається за спрощеною процедурою доступу до ринку праці, яка полягає в реєстрації заяви про намір доручити іноземцю виконання роботи (oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi), складене польським роботодавцем і зареєстроване в повітовому управлінні праці.

Протягом всього 2015 року було зареєстровано близько 800 тисяч заяв про намір працевлаштування іноземців. Заяви стосувалися в основному сфери: сільського господарства, лісового господарства, рибальства (35,4%), будівництва (13,5%), виробництва (11,53%), оптової та роздрібної торгівлі (4,54%), транспорту (3,0%), а також роботи в домашніх господарствах (1,9%).

Як повідомило Міністерство Сім’ї, праці та соціальної політики, відомство відзначає, що останнім часом зазначалося ряд зловживань, пов’язаних з реєстрацією освядчення — все більша кількість заяв використовувалася не за призначенням. Тобто, заявник, отримавший робочу візу, їхав не в те місце праці, яке було зазначено в запрошенні. Також з польськими робочими візами, часто їдуть працювати нелегально у інші країни Шенгену.

Складені запрошення використовують часто для того, щоб отримати від іноземця матеріальну вигоду (продають), а значна частина іноземців, які користуються такими заявами, використовує їх лише для того, щоб отримати право в’їзду та перебування на території Польщі, потім в пошуках іншої роботи і інших джерел заробітку в Польщі або в інших країнах Шенгенської зони (віза дає право для 90-денного перебування в Шенгенській зоні).

Аналогічні зловживання відбуваються в питаннях дозволів на роботу. Чинне законодавство не дає підстав для відмови у видачі дозволу на роботу, навіть в тих випадках, коли обставини однозначно вказують на те, що дозвіл не буде мати зв’язку з фактично виконуваною роботою. З цієї причини необхідно введення додаткових правил, що стосуються дозволів на роботу.

Іноземці, які працюють сезонно і на короткий термін будуть зобов’язані мати дозвіл на роботу (запрошення від воєводи), — випливає з проекту закону. Замість існуючої спрощеної процедури, так званої oświadczeniowej будуть введені ще два додаткові типи дозволів на роботу — на сезонні роботи (видається на вісім місяців в календарному році) і короткострокові (на шість місяців). Видаватися вони будуть через старосту.

Слід мати на увазі, що так звана процедура oświadczeniowa грає дуже важливу роль, дозволяє польським підприємцям гнучко реагувати на кадрові нестачі, в сферах, в яких в Польщі важко знайти співробітників з мінімальними формальностями і витратами.

В рамках цієї процедури громадяни цих країн можуть працювати в Польщі протягом 6 місяців протягом 12 послідовних місяців без необхідності отримання дозволу на роботу.

Таким чином, загальне скасування цієї форми доступу для громадян шести країн на польському ринку праці на користь процедури дозволу на роботу викликає заперечення. Відповіддю на виявлені зловживання в наймі працівників з цих країн мають бути введені більш ефективні заходи з моніторингу працевлаштування іноземців.

Звернення про видачу дозволу на роботу є набагато формалізованим процесом, ніж процедура oświadczeniowa і може в значній мірі обмежити гнучкість в наймі іноземців. MRPiPS планує також більш вигідні рішення для тих роботодавців, які вже використовували раніше на законних підставах даного іноземця на сезонну роботу.

Основні пропоновані зміни в доступі іноземців на польському ринку праці:

 • Розширення існуючої системи допуску іноземців на польському ринку праці, в результаті чого буде введено більш складну процедуру в разі короткострокового і сезонного працевлаштування іноземців: поряд з дозволами на роботу (запрошення від воєводи), які можуть бути видані воєводою на строк до трьох років, будуть введені два додаткові типи дозволів — для сезонної роботи (zezwoleń — na pracę sezonową) (в певних сферах, зазначених у підзаконних актах) і короткострокові (krótkoterminową) (у всіх сферах, не передбачених дозволом на сезонну роботу) — які будуть видаватися через старосту в випадку виконання роботи на строк, відповідно, восьми і шести місяців в календарному році.

Указ визначає умови в’їзду і перебування громадян третіх країн з метою працевлаштування в якості сезонних працівників, а також обсяг їх прав. Указ стосується іноземців, найнятих при виконанні робіт, що залежать від зміни пори року, тобто робіт в сферах, в яких підвищується попит на працівників, що пов’язані з конкретним періодом на рік, які підлягають сезонним умовам.

Повинні бути визначені види робіт, на які поширюється дозвіл, причому, Указ прямо вказує на три сфери, в яких робота носить сезонний характер — сільське господарство, садівництво та туризм.

Сфери будуть визначені в розпорядженні міністра з питань праці за погодженням з відповідними міністрами з питань сільського господарства і туризму. Це будуть конкретні заходи відповідно до підкласів польської класифікації видів діяльності. Це дозволить обмежити діапазон використання дозволу на сезонну роботу, в зв’язку з умовами видачі дозволу, зазначених в Указі.

Також повинні визначити максимальний термін, на який може бути видано дозвіл для сезонних працівників (в діапазоні від п’яти до дев’яти місяців). Для гнучкості системи прийому працівників, які виконують зазначені види сезонних робіт, цей термін був призначений на вісім місяців, обчислюється як період наступних 8 місяців перебування для сезонної роботи.

Для забезпечення легкого доступу до влади, так само, як до сих пір при реєстрації заяв, компетентний у видачі дозволів на сезонну роботу буде староста. Це дозволить також розподілити адміністративне навантаження між великим числом суб’єктів, ніж це було б, у випадку стандартних дозволів — право було надано воєводі. Це повинно також сприяти більш швидкому розгляду справ. Слід зазначити, що Указ стосується лише іноземців, які хочуть виконувати сезонну роботу і перебувають за межами держави-члена. У разі іноземців, які проживають у Польщі умови виконання сезонної роботи можуть бути сформовані з більшою гнучкістю.

У разі сезонного дозволу на роботу, зможуть претендувати громадяни всіх третіх країн, що представляє собою значне розширення діапазону по відношенню до використовуваної в даний час системи заяв (oświadczeń) громадян, яка включає в себе громадян тільки шести обраних країн.

Указ вимагає також введення умов видачі дозволів для виконання разових робіт. У разі громадян країн ЄС — це може бути шенгенська віза разом з дозволом на роботу (проживання до 90 днів), а для осіб, які перебувають на території країни в безвізовому режимі, дозвіл на роботу або один з документів: національна віза, дозвіл для сезонного працівника, які повинні бути випущені в єдиній процедурі або дозвіл для сезонного працівника і довгострокова віза для в’їзду (перебування понад 90 днів).

Внесені зміни передбачають прийняття іноземця для виконання сезонних робіт шляхом видачі йому належним чином шенгенської візи або національної візи, в залежності від тривалості перебування і новий тип дозволу на сезонну роботу, перевіривши спеціалізованими органами умов, що стосуються виконання роботи та перебування.

Указ покладає на іноземців умову подання договору або обов’язкової пропозиції про роботу, а також докази наявності медичної страховки від всіх ризиків від яких, як правило, страхуються громадяни приймаючої держави. Це означає, що в разі польського законодавства умова реалізується відповідно до характеру укладених договорів і застосовувати тут загальні положення, що стосуються трудових договорів (umów o pracę) і цивільно-правових договорів (umów cywilnoprawnych).

У разі трудових договорів (umów o pracę) і договорів доручення (umów zlecenia), вони покриті медичною страховкою і страховкою від нещасних випадків. Договори підряду (Umowy o dzieło) покриті страхуванням на добровільних умовах. Відповідно до принципу рівного ставлення не має необхідності введення спеціального виду страхування для іноземних громадян, які виконують роботу за договором підряду. Доказ страхування, особливо в періоди, які не включені роботою перевірятиме консул в процесі отримання візи, що є в даний час стандартним елементом процедури візового режиму.

Ще один новий обов’язок стосується проживання іноземця — повинні відповідати національні стандарти. А кожен раз про зміну місця проживання повинна бути в курсі, призначена установа.

Нова процедура видачі вищевказаного дозволу на роботу матиме наступний хід:

 • необхідно буде провести перевірку ринку праці (test rynku pracy) (з цим зобов’язанням, звільняються громадяни, які мають право в даний час для виконання роботи, в зв’язку із зареєстрованою для них заявою про намір працевлаштування — oświadczeniem o zamiarze powierzenia pracy);
 • якщо будуть дотримані всі умови видачі дозволу, заяву буде внесено до реєстру, доступ до якого матимуть власники, а також консули;
 • іноземець, сповіщений роботодавцем про реєстрацію заяви та про умови, що містяться в ній, буде на цій підставі намагатися отримати візу на в’їзд, а після приїзду, коли іноземець перебуває у роботодавця, буде видаватися старостою дозвіл на роботу, що дає право для легального виконання роботи (таким чином влада буде мати інформацію про те, скільки іноземців насправді виявилося у роботодавця і, що дозвіл було використано за призначенням).

Іноземець матиме право, принаймні, одноразового продовження дозволу для сезонної роботи (коли іноземець має право на роботу), а також одноразової зміни роботодавця без необхідності залишати Польщу, якщо він перебував протягом максимального періоду сезонних робіт (відбуватися це буде разом з перевіркою, як і раніше виконані умови видачі дозволу на сезонну роботу).

У разі, якщо робота буде продовжена у того ж роботодавця на тих же умовах, що і раніше, буде використовуватися проста процедура зміни терміну, без перевірки на ринку праці, навіть якщо раніше було потрібно (в ситуації, коли є підозра, що ці умови не дотримуються, орган буде інформувати PIP і ZUS з метою проведення перевірок).

У разі зміни умов виконання роботи, буде потрібна їх повторна перевірка. Іноземець матиме право на роботу під час процедури. Умовою, буде подача заяви про продовження дозволу на сезонну роботу без формальних недоліків або доповнюючи їх.

У разі необхідності продовження посвідки на проживання, відповідно до загальних діючих в даний час правил, буде можливо не пізніше, ніж в останній день законного перебування (на підставі спеціального дозволу на тимчасове перебування — zezwolenia na pobyt czasowy). Необхідно, попередньо отримати дозвіл на сезонну роботу. Після подачі заяви іноземець до завершення процедури продовження перебування буде перебувати на законних підставах на підставі штампа відповідно до чинного законодавства.

У разі зміни роботодавця, необхідно перевірити всі умови, викладені в Указі, що означає необхідність знову провести всю процедуру заново. Указ зобов’язує забезпечити іноземцю можливість залишатися на території приймаючої держави в її процесі, і не вимагає мати права для виконання роботи.

Потім необхідно буде отримати дозвіл на сезонну роботу і на його підставі отримати підставу для проживання. Навіть в разі відмови у видачі дозволу, як і раніше можна буде подати апеляцію, і, отже, іноземець отримає право на роботу. З метою більш гнучких процедур було вирішено, видавати дозвіл виконання іноземцем роботи протягом 14 днів з дня подачі заяви. Цей термін повинен бути достатнім для розгляду заяви старостою.

У разі бажання повторного в’їзду іноземця в Польщу для виконання сезонних робіт, заявка на сезонну роботу даного іноземця у того ж роботодавця буде зареєстрована в системі, а на його підставі іноземець матиме право подати заяву на отримання візи на рік видачі дозволу, а також протягом двох років поспіль. У такому разі не було б необхідності подавати інформацію старості про відсутність можливості задовольнити кадрові потреби в персоналі на місцевому ринку праці.

Іноземний громадянин, подаючи заяву на візу, повинен буде заявити, що він має житло (в тому числі він зможе представити договір з роботодавцем, щодо житла, або інший договір оренди або заяву про те, що буде мати відповідне житло і має в своєму розпорядженні на це достатні засоби).

У разі відмови у видачі дозволу на сезонну роботу, відповідно до правил адміністративного провадження, матиме право звернутися до відповідального міністра. У разі відмови у видачі візи, іноземець зможе використовувати відповідні процедури, передбачені в процесі отримання візи.

Що стосується системи виконання короткострокової роботи, то вона стосуватиметься громадян обраної групи країн, тобто громадян країн, які в даний час використовують систему заяв (oświadczeń) (України, Росії, Білорусії, Молдови, Вірменії та Грузії). Роботи, на які не поширюватиметься дозвіл на сезонні роботи, можуть бути виконані на підставі короткострокових дозволів на роботу.

Цей дозвіл буде ставитися до виконання роботи протягом 6 місяців в 12 послідовних місяців. Вказані умови, які суб’єкти можуть подати заяву на отримання вищевказаного дозволу іноземцеві, це будуть суб’єкти, які ведуть фермерське господарство або господарську діяльність протягом 12 місяців (якщо вказаний період коротший, то потрібно, щоб на момент подачі заявки роботодавець використав мінімум одного працівника, на період не менший трьох місяців, або вів статутну діяльність), а також фізичні особи (якщо це робиться на благо їх сім’ї (особливо це стосується роботи медсестер і догляду)).

Були внесені істотні зміни для дозволів:

Виконання рішень, що дозволяють запобіганню виявлених зловживань, пов’язаних з функціонуванням системи oświadczeń і звузити записи щодо видачі дозволів на роботу (наприклад, вимога особливої кваліфікації для виконання простих робіт, яка на практиці призводила до обходу принципу додатковості працевлаштування іноземців на польському ринку праці або створення обраних компаній, або видача довіреності, щоб обійти вимогу на отримання дозволу на роботу), в тому числі:

 • Збір інформації про фактичну реєстрацію заяви про видачу дозволу в інформаційній системі, доступ до якої матимуть консули (мета даного рішення полягає в тому, щоб зняти навантаження з управлінь праці, та обмежити обов’язок надавати інформацію консулом, про документи, зареєстровані в управлінні і обмежити зловживання, які відбуваються в зв’язку з підробкою зареєстрованих запрошень)
 • Введення нових підстав для відмови у видачі та скасування дозволу на роботу, в тому числі: якщо обставини справи вказують на те, що заява про видачу дозволу на роботу була подана без зв’язку з реальним наміром доручити іноземцю виконання роботи або що дозвіл буде використано іноземцем для інших цілей, ніж виконувати роботу для конкретного суб’єкта, а також в ситуації, коли видача дозволу залежить від отримання інформації старости про відсутність можливості задовольнити кадрові потреби роботодавця (для оцінки відповідності вимогам органом про винесення рішень матиме формальний характер, наприклад, орган зможе запросити документ професійної кваліфікації іноземця та виконання попередньої роботи іноземця і порівняти їх з пропозицією особи, що складена з метою отримання інформації старости),
 • Введення плати в розмірі 30 злотих за подачу заявки в процедурі про видачу дозволу на сезонні роботи і короткострокові;
 • Введення нової підстави для видачі дозволу на роботу, яка повинна бути критерієм мінімальної заробітної плати для іноземця;
 • Введення в разі видачі дозволів на роботу для сезонної і короткострокової — адміністративної процедури, що дозволяє відмову у видачі дозволу та оскарження негативного рішення;
 • Розширення зобов’язання укласти з іноземцем договір в письмовій формі і представити іноземцю перед підписанням договору його переклад на мову, зрозумілу;
 • Якщо іноземець буде претендувати на тимчасовий дозвіл на роботу і посвідку на проживання (zezwolenie czasowe na pracę i pobyt), робота, виконувана в процедурі буде визнана законною. Це дозволить забезпечити безперервне виконання роботи, незалежно від тривалості процедури.

В даний час проект є предметом аналізу, соціальні партнери мають час на представлення своїх думок. Закон вступає в силу після закінчення 14 днів з дня оголошення (30 вересня 2016 року).

З проектом поправок можна ознайомитися на сайті MRPiPS mpips.gov.pl.

Статті по темі:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

99 in 0,644